01
/
01
/
/*
Firm in Enterprise
*/

Home

Als organisatievereenvoudiger® vermoeien we u niet met theoretische modellen en moeilijke woorden, wij passen ze toe om de problemen binnen uw organisatie op te lossen en niet alleen op te schrijven. Hierdoor heeft onze interventie ook na ons vertrek een positief effect.
Welke interventievorm u ook kiest, interim-management, advies, spiegelen/sparren, coaching of training, wij werken altijd even logisch, inspirerend en vereenvoudigend. Hoe we dat doen? Wij vereenvoudigen uw organisatie. Wat we allemaal doen leest u hieronder:


– Interdisciplinaire vraagstukken: algemeen management, bedrijfsvoering, strategie, verander-, proces- & projectmanagement;
– Financiële vraagstukken: opzetten van management informatie, rapportages, verantwoording, budgetten, financiële stromen;
– Ondersteuningsvraagstukken: coaching, training, onderhandelen, spiegelen & sparren, dagvoorzitterschap, lezingen en doceren.

As firm simplifiers, we don’t bother you with theoretical models and complicated academic jargon, we address the problems within your organization professionally, we are not there to write them down. So our intervention becomes durable, efficient and realizes a positive effect even after we leave.
 What ever intervention type you may pick, interim management, consulting, soundboarding, coaching or training, we work logically, inspiring and always simplifying. Lear how we do that?? We simplify your organization. The situations we can help are summed here:

– Interdisciplinary issues: general management, business management, strategy, process- & projectmanagement, change management;
– Financial issues: setup management information (MIS), reports, accountability, interpretation and valuation, financial flows;
– Entrepreneurial support: coaching, training, negotiating, reflect, (day) chairman, keynote speaker, lecturing.