The art of firm simplification.

Home / Organisatievereenvoudiging

Als Organisatievereenvoudiger® draait alles om mensen en processen.
Aan de hand van signalen neem ik gedrag van mensen en de output van processen waar. Hiermee is te bepalen of en waar vereenvoudiging mogelijk is. Niet slechts aan de hand van de bekende theorieën, maar door een focus op de werkelijke essentie van de kwestie.

Daar waar het bij gedrag van mensen gaat om het zoeken naar onnodig complex (aangeleerd) gedrag, gaat het bij processen om de tastbare output (het resultaat van het proces zoals producten of diensten) en om de niet-tastbare output, zoals managementinformatie of liever procesinformatie die uit de verschillende processen komt.

Als gedrag onnodig complex is, is het proces niet efficient. Andersom is het ook zo dat als een proces niet optimaal is, het gedrag onnodig complex is. De signalen zijn dus dubbel terug te vinden in de organisatie. Door te zoeken in de tastbare procesoutput, de niet-tastbare procesoutput èn gedrag waar te nemen, wordt snel duidelijk waar organisatievereenvoudiging mogelijk is.

Waarom complex organiseren als het eenvoudigweg logischer kan?
Om de organisatie aan te zetten tot vereenvoudiging moeten mensen leren om: vragen te stellen, door verschillende brillen leren kijken, leren observeren en leren logisch redeneren. Het klinkt eenvoudig, maar het is echt een kunst, ik maak het graag eenvoudig. Kijk ter inspiratie eens op Verschilbril®

Lees hier meer over organisatievereenvoudiging

Je herkent het vast wel, in de loop van de tijd zijn processen complexer geworden en het gedrag niet perfect meer op elkaar afgestemd. Als Organisatievereenvoudiger® pak ik de onnodige complexiteiten aan en inspireer de mensen met hernieuwde logica. Een korte interventie met als output geen dik rapport, maar hands-on resultaten.