01
/
01
/
/*
Firm in Enterprise
*/

Training & Facilitatie

Naast lessen in diverse bedrijfskundige vakken en trainingen op maat faciliteren we ook vakkundig (groepen) mensen naar een gemeenschappelijk doel, zonder zelf inhoudelijke inmenging*

Daarbij bewaken wij professioneel een eerlijke procesgang bij activiteiten als:
– strategiesessies, brainstormsessies, overleggen of ontwikkelprojecten;
– symposia of seminars, als dagvoorzitter of spreker;
– debatten en debatwedstrijden (ook als jurylid)
– onderhandelingen namens een partij of bemiddeling tussen meerdere partijen.

We kunnen ons ook inhoudelijk zeer creatief en professioneel laten gaan bij:
– brainstormsessies, conceptdenker, scenarioplanner of als friskijker;
– beoordelingssessies, projectaanvragen, als specialist of advocaat van de duivel;
– opstellen businessplannen, reglementen, statuten of marketingconcepten;
– debatten (en niet onverdienstelijk, lees het artikel over ons als ‘best debater’).

*tenzij gewenst