01
/
01
/
/*
Firm in Enterprise
*/

Training

Wilt u een van onze inspirerende trainingen of lessen op maat?
Bekijk enkele voorbeelden:

– ‘Succesvol coachen’
– ‘Verschilbril’ (het belang van kijken door verschillende brillen)
– ‘Procesdenken’
– ‘Presenteren’
– ‘Inspiratie voor ondernemers’
– ‘Internationaal zaken doen’
– ‘China door ronde ogen’
– ‘Visie op procesdenken’

Maar er is meer, op maat, voor u. Vraag gerust naar wat we voor u specifiek nog kunnen betekenen.

Firm in Enterprise™ is verbonden of verbonden geweest aan:
– EuroCollege Business School, docent marketing, international business & business coach
– Business School Nederland (BSN), docent minimaster ‘Operations Management’.
– IVA Business School, docent ‘International Business’.
– Hogeschool Rotterdam, docent ‘Succesvol coaching’. (met eigen materiaal)
– Koss-institute, docent ‘visie op procesdenken’.
– Sitvako, docent ‘Economie’, ‘Logistiek’ en ‘Management’.
– Avans hogeschool, gastlezer en inspirator, wisselende onderwerpen.Do you want one of our inspirational customized training or lectures?
Here are some examples:

– ‘Successful coaching’
– ‘Divergence spectacles’ (importance of different insights and perspectives)
– ‘Process-thinking’
– ‘Giving presentations… I dare you!’
– ‘Inspiration for entrepreneurs’
– ‘International business’
– ‘China seen through round eyes’
– ‘Introduction on process thinking ‘

But there’s more, customized for you. Feel free to ask more what we can do for you specifically.

Firm in Enterprise™ is/was associated with:
– EuroCollege Business School, lecturer marketing, international business & business coach
– Business School Netherland (BSN), lecturer mini-master ‘Operations Management’.
– IVA Business School, lecturer in International Business.
– Rotterdam University, lecturer ‘Successful coaching’ (own material).
– Koss-institute, teachers’ views on process thinking “.
– Sitvako, teachers ‘Economy’, ‘Logistics’ and ‘Management’.
– Avans University, guest lectures inspirator, different topics.