01
/
01
/
/*
Firm in Enterprise
*/

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers, te veel om op te noemen, daarom slechts enkele voorbeelden

Opleidings- & kennisinstituten en advies- & onderzoeksbedrijven:
IVA-Driebergen, Business School Nederland, ROC Zeeland,  Zadkine, Hogeschool Rotterdam, Stivako

Zorginstellingen:
– Blijfgroep, RAV-AZG, Stichting Maatschappelijke Opvang Breda, Vrouwenopvang Amsterdam

Corporaties, Stichtingen, Verenigingen, Allianties, NGO’s en Not-for-profit instellingen:
– Syntens, Stadwonen, KVGO, CMBO, Stichting Vluchtelingenwerk Delft

Multinationals, Grootbedrijven en MKB:
– CRON Europe GmbH, KOAC-NPC, Thiemegroep, CRON-group (China), Rodin Dental Clinic, MWP-Advies

Overheid, Gemeenten & Politiek:
– GGD Nederland, Gemeente Zwijndrecht, Gemeente Zoetermeer, Stichting Anno, Groen Links

 Clients, too numerous to mention, so just a few examples

Training & research institutes, consultancy companies and research:
IVA-Driebergen, Business School Nederland, ROC Zeeland,  Zadkine, Hogeschool Rotterdam, Stivako

Health care facilities:
– Blijfgroep, RAV-AZG, Stichting Maatschappelijke Opvang Breda, Vrouwenopvang Amsterdam

Corporations, Foundations, Associations, Alliances, NGOs and Not-for-profit organizations:
– Syntens, Stadwonen, KVGO, CMBO, Stichting Vluchtelingenwerk Delft

Multinationals, large companies and SMEs:
-CRON Europe GmbH, KOAC-NPC, Thiemegroep, CRON-group (China), Rodin Dental Clinic, MWP-Advies

Government, Municipalities & Politics:
– GGD Nederland, Gemeente Zwijndrecht, Gemeente Zoetermeer, Stichting Anno, Groen Links