01
/
01
/
/*
Firm in Enterprise
*/

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, ook bij ons

Ondanks de zorg die aan de informatie op de website is besteed, aanvaardt Firm in Enterprise™ geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit gegevens van deze website of gevolgen van verstrekte adviezen anders dan beschreven in de leveringsvoorwaarden van Firm in Enterprise™. Zie voor meer informatie de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op al het verkeer tussen opdrachtgever en  Firm in Enterprise™.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen logo’s, namen, modellen, tekst, plaatjes en foto’s) behoren toe aan Firm in Enterprise™ of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Firm in Enterprise™ is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Voor algemene voorwaarden klik hier.

Op al onze offertes, overeenkomsten en leveringen van producten en/of diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de KvK Haaglanden onder nummer: 27274510.